Intenzifikace třídění odpadů Maletín

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Maletín
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003234
Zahájení projektu: 26. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Maletín zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 082 990,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 544 057,14 Kč
 
Celková částka: 3 627 048,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena