Intenzifikace sběru bioodpadu na Praha 12

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Sakl, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003778
Zahájení projektu: 30. 11. 2017
Ukončení projektu: 26. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v nákupu sběrný nádob na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu a mechanizace sloužící pro efektivní využití potenciálu těchto sběrných nádob (smykový nakladač vč příslušenství).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 230 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 570 000,00 Kč
 
Celková částka: 3 800 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena