Doprůzkum a Analýza rizik starých ekologických zátěží v jižní části areálu skladu Plzeň společnosti EURO - Šarm spol. s r.o.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OQEMA, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000792
Zahájení projektu: 27. 5. 2016
Ukončení projektu: 20. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je provedení doprůzkumných prací a následné zpracování analýzy rizika v jižní části areálu skladu Plzeň společnosti EURO - Šarm spol. s r.o. Areál skladu se nachází v v k.ú. Hradiště u Plzně v jihovýchodní části města Plzeň, konkrétně v městské části Plzeň 2 - Slovany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 326 990,07 Kč
Národní soukromá částka: 57 704,13 Kč
 
Celková částka: 384 694,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena