Doplnění sběru separovaných odpadů ve městě Luhačovice

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Luhačovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002928
Zahájení projektu: 4. 10. 2017
Ukončení projektu: 21. 3. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti separovaných odpadů a snížení množství směsného komunálního odpadu produkovaného na území města Luhačovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 206 841,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 212 972,10 Kč
 
Celková částka: 1 419 814,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena