Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002889
Zahájení projektu: 8. 1. 2018
Ukončení projektu: 19. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti separovaných odpadů a snížení množství směsného komunálního odpadu produkovaného na území obcí mikroregionu Bystřička, které se zapojily to jeho realizace. Jedná se o obce Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, město Velká Bystřice a Velký Újezd.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 720 733,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 186 011,75 Kč
 
Celková částka: 7 906 745,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena