Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Jičíněves

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Jičíněves
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003206
Zahájení projektu: 5. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Jičíněves zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 502 134,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 441 553,20 Kč
 
Celková částka: 2 943 688,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena