Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Cítov

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Cítov
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002915
Zahájení projektu: 19. 9. 2017
Ukončení projektu: 9. 3. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti separovaných odpadů a snížení množství směsného komunálního odpadu produkovaného na území obce Cítov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 923 146,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 162 908,24 Kč
 
Celková částka: 1 086 055,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena