Domácí kompostování v Podchlumí

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: MIKROREGION PODCHLUMÍ
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005513
Zahájení projektu: 9. 5. 2018
Ukončení projektu: 10. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Pro potřeby občanů spádové oblasti budou v rámci dotačního projektu pořízeny zahradní kompostéry pro uložení biologicky rozložitelných odpadů z domácnosti a kultivaci soukromých pozemků (zahrad). Zahradní kompostéry budou distribuovány do jednotlivých domácností nacházejících se v katastrálních územích obcí Mikroregionu Podchlumí na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi příjemcem dotace a vlastníkem nemovitosti na dobu 5 let, která odpovídá povinné době udržitelnosti projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 926 016,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 163 414,59 Kč
 
Celková částka: 1 089 431,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena