Dokoncení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Belou

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: HIRAGANA s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000807
Zahájení projektu: 26. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 10. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu "Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou" budou provedeny nejvhodnější nápravná opatření směřující k odstranění a eliminaci negativních faktorů, které vyplývají z výsledků analýzy rizika. Na základě zjištěné kontaminace v zájmové lokalitě byla v databázi SEKM přidělena kategorie A 2, tedy kategorie, která principiálně charakterizuje další postup jako "nutné provedení nápravných opatření", s nejvyšší orientační prioritou č.3.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 180 213 056,00 Kč
Národní soukromá částka: 31 802 304,00 Kč
 
Celková částka: 212 015 360,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena