Analýza rizik staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého průmyslového areálu spol. ŽPSV ve městě Borohrádek

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO BOROHRÁDEK
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002276
Zahájení projektu: 16. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Analýza rizik poskytne komplexní informace o rozsahu znečištění nesaturované a saturované zóny v byvalém průmyslovém areálu ŽPSV , v další fázi budou posouzena a vyhodnocena reálná ekologickéá a humánní rizika. Záměrem žadatele je v tomto bývalém průmyslovém areálu realizovat výstavbzu rodinných a bytových domů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 005 748,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 177 485,01 Kč
 
Celková částka: 1 183 233,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena