2017: Vrchotovy Janovice trídí odpad

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mestys Vrchotovy Janovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005536
Zahájení projektu: 9. 8. 2018
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je předcházení vzniku odpadů, a to biologicky rozložitelných prostřednictvím nákupu 70 ks domácích kompostérů a 1 ks štěpkovače, dále textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření sítě kontejnerů v počtu 3 ks. Kapacita projektu předcházení vzniku odpadů v tunách / rok činí 43 - jedná se o množství nevzniklých odpadů. Nakoupená technika a nádoby budou sloužit pro správní území obce Vrchotovy Janovice (1 012 obyvatel k 1. 1. 2017).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 636 293,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 112 287,00 Kč
 
Celková částka: 748 580,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena