Odsávání linky kamenolomu Chornice

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000413
Zahájení projektu: 5. 6. 2017
Ukončení projektu: 27. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na snížení emísí TZL na technologické lince kamenolomu. Za tímto účelem plánuje žadatel provést zakrytování technologické části linky a instalovat filtrační stanici na prachové částice. Projekt bude realizován na parcele č.2723/9, k.ú. Jaroměřice (657484), obec Jaroměřice, okres Svitavy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 858 959,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 077 901,00 Kč
 
Celková částka: 5 936 860,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena