Obměna technologie pro měření imisí na automatických měřících stanicích Plzeň

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Plzeň
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0001433
Zahájení projektu: 17. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova dosluhujících analyzátorů pro měření imisních koncentrací SO2, NO2, CO a O3 na jedné mobilní a třech stacionárních měřících stanicích rozmístěných na území města Plzně. Stacionární měřící stanice stojí na pozemcích p. č. 2688/78, 11319/337 a 453/2. Na pozemku p. č. 453/2 stojí jako stavební objekt č. p. 2481. Ve všech případech se jedná o k. ú. Plzeň.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 931 383,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 046 714,70 Kč
 
Celková částka: 6 978 098,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena