Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mesto Loštice
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_079/0005353
Zahájení projektu: 28. 2. 2018
Ukončení projektu: 29. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na pořízení pevné monitorovací stanice pro měření kvality ovzduší v Lošticích pro kontinuální monitoring PM10, PM2.2, NOx, meteorologické situace a odběrového zařízení pro PAU. Stanice bude klasifikovaná jako venkovská pozaďová.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 435 046,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 429 714,00 Kč
 
Celková částka: 2 864 760,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena