Modernizace vybavení Centrálního předpovědního pracoviště (CPP)

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Český hydrometeorologický ústav
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/18_098/0008175
Zahájení projektu: 20. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obsahem projektu je modernizace HW a SW vybavení pro prezentaci dat a informací v rámci předpovědní a výstražné služby v návaznosti na IZS ČR a pro speciální výstupy z oblasti čistoty ovzduší a Smogový varovný a regulační systém (SVRS).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 036 224,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 359 333,70 Kč
 
Celková částka: 2 395 558,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena