Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Nošovice
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002660
Zahájení projektu: 13. 12. 2017
Ukončení projektu: 29. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na pořízení stacionární monitorovací stanice kvality ovzduší v semimobilním provedení. Stanice bude sloužit pro obec Nošovice se záměrem zvýšit informovanost občanů a zjistit příčinny lokálního znečišťování ovzduší. Monitoring kvality ovzduší má pro obec prioritu zejména s ohledem na významnou průmyslovou zónu v blízkosti a silnou dopravní zátěž. Obec má zároveň zájem o kotlíkové dotace a výstupy z měření jsou významným argumentem v přechodu na ekologičtější vytápění.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 089 945,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 545 284,50 Kč
 
Celková částka: 3 635 230,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena