Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Pardubický kraj
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000007
Zahájení projektu: 15. 7. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt přispěje ke snížení emisí a zlepšení ovzduší v Pardubickém kraji, a to prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové zdroje tepla. V projektu plánujeme výměnu minimálně 1180 kusů kotlů a provedení mikroenergetických opatření, která přispějí ke snížení energetické náročnosti budov. V rámci vypsaných výzev budou pracovníci úseku kotlíkových dotací přijímat žádosti o dotaci od konečných žadatelů a po zdárné realizaci dílčích projektů vyplácet dotace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 195 800 000,00 Kč
 
Celková částka: 195 800 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena