Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158
Zahájení projektu: 19. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu bude realizován systém podpory na výměnu kotlů na tuhá paliva v rodinných domech v Kraji Vysočina. Cílem projektu je vyměnit staré kotle na tuhá paliva za novější zařízení, která jsou šetrnější k životnímu prostředí. Realizace výměny kotlů tak přispěje ke snížení emisí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 238 800 000,00 Kč
 
Celková částka: 238 800 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena