Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ústecký kraj
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000006
Zahájení projektu: 15. 7. 2015
Ukončení projektu: 10. 10. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na podporu výměny starých neekologických kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území Ústeckého kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 178 200 000,00 Kč
 
Celková částka: 178 200 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena