Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ústecký kraj
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005159
Zahájení projektu: 18. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Náhrada stávajících neekologických stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech Ústeckého kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 161 700 000,00 Kč
 
Celková částka: 161 700 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena