Eliminace prašnosti v areálu Goldbeck Prefabeton s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001106
Zahájení projektu: 7. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 7. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší snižování emisí v areálu společnosti Goldbeck Prefabeton s.r.o. Předmětem projektu je pořízení mobilního čistícího stroje, který bude čistit areál společnosti Goldbeck Prefabeton s.r.o., který se nachází na adrese Chrudimská 42, 28571 Vrdy - Dolní Bučice. V areálu se vyskytuje zvýšena prašnost, a to zejména díky vysoké intenzitě nákladní dopravy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 093 890,00 Kč
Národní soukromá částka: 369 510,00 Kč
 
Celková částka: 2 463 400,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena