Eliminace prašnosti v areálu BDSTAV MORAVA s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001118
Zahájení projektu: 28. 11. 2016
Ukončení projektu: 15. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší snižování emisí v areálu společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o. Předmětem projektu je pořízení mobilního čistícího stroje, který bude čistit areál společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o., který se nachází na adrese Bruzovice 88, 739 36, Bruzovice. V areálu se vyskytuje zvýšena prašnost, a to zejména díky vysoké intenzitě dopravy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 754 850,00 Kč
Národní soukromá částka: 486 150,00 Kč
 
Celková částka: 3 241 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena