DCD IDEAL Slavetín - rekonstrukce kotelny

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: DCD IDEAL spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000963
Zahájení projektu: 31. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 1. 9. 2018

Informace o projektu

Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce stávající kotelny, spočívající v demontáži uhelných kotlů včetně souvisejících periferií a osazení nových plynových středotlakých kotlů o stejných výkonových parametrech. Projekt bude realizován na parcele St. 101 v katastrálním území Slavětín u Litovle (750018) dle doloženého výpisu z KN.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 566 450,00 Kč
Národní soukromá částka: 5 372 550,00 Kč
 
Celková částka: 11 939 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena