Centrální vysávání aglomerace 2 a přesýpací stanice 1, třídírna rud

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000494
Zahájení projektu: 30. 6. 2017
Ukončení projektu: 26. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je ekologickou investicí, realizovanou za účelem snížení úletů emisí do ovzduší a snížení prašnosti v území třinecka (Moravskoslezský kraj). Snížení emisí TZL bude dosaženo vybudováním stacionárního, rozebíratelného potrubního rozvodu centrálního vysavače, který bude napojen na stávající mobilní automobilový vysavač na provozech Aglomerace 2, přesýpací stanice 1 a třídírny rud TŽ, a.s.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 048 759,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 312 621,00 Kč
 
Celková částka: 7 361 380,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena