Vodní nádrž Gabčíkovo

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Rohlíček Jiří
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011479
Zahájení projektu: 4. 1. 2021
Ukončení projektu: 8. 11. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova vodní nádrže "Gabčíkovo, která se nachází v místní části Bukovany ve městě Nový Bor. Jedná se o stávající vodní nádrž, jejímž hlavním účelem je akumulace vody, dále je nádrž významným krajinným prvkem. Obnova bude spočívat opravě hráze, ve zkapacitnění bezpečnostního přelivu (na převedení Q 100), výměně požeráku a opravě spodní výpusti průtočné malé vodní nádrže, která slouží k akumulaci a vzdouvání vody.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 377 329,42 Kč
Národní soukromá částka: 595 999,32 Kč
 
Celková částka: 3 973 329,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena