Veřejný vodovod, zapojení vrtu VZ- 1, výstavba vodojemu a úpravny vody v obci Věžnice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Věžnice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007147
Zahájení projektu: 22. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Informace o projektu

Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality vody, pomocí výstavby nové úpravny vody a vodojemu na pozemku p.č. 2437. Připojením nového zdroje - VZ-1 bude zajištěno dostatečné množství vody pro obec Věžnice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 935 951,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 929 873,77 Kč
 
Celková částka: 17 154 433,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena