Opěrné zdi v obci Miroslav

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Miroslav
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_003/0000222
Zahájení projektu: 7. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 1. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba opěrných zdí ve městě Miroslav, pro stabilizaci aktivního sesuvu zařazeného do Registru svahových nestabilit ČGS. Sesuv je zařazen do III. kategorie nebezpečnosti - vysoké riziko. Aktivní sesuv ohrožuje četné nemovitosti nad a pod sesuvem. Hodnota nemovitostí - ochráněných hodnot významně převyšuje investiční náklady na realizaci projektu. Projekt bude realizován v k.ú. Miroslav na pozemcích p.č. 837, 839/1, 833, 837, 839/1, 840, 841.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 381 703,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 596 771,28 Kč
 
Celková částka: 3 978 475,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena