Netřebice - splašková kanalizace

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Netřebice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004642
Zahájení projektu: 7. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem akce je výstavba nové tlakové kanalizace a nového objektu čistírny odpadních vod pro 250 EO v obci Netřebice. Výstavba ČOV je navrhována na p.p.č. 1243/1 v k.ú. Netřebice u Nymburka.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 981 338,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 702 589,10 Kč
 
Celková částka: 32 911 903,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena