Mýto - odkanalizování Pražské ulice

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Mýto
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001280
Zahájení projektu: 8. 8. 2016
Ukončení projektu: 7. 4. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je výstavba oddílného kanalizačního systému. Splašková kanalizace umožní odvedení odpadních vod do stávající kanalizace, do čerpací stanice na stávající ČOV. Dešťová kanalizace odvede dešťovou vodu do Holoubkovského potoka - její realizace není součástí této žádosti o dotaci. Na nově vybudovanou kanalizaci bude v průběhu realizace napojeno 218 EO. Tím bude navýšen počet připojených EO na 1478 z celkové kapacity ČOV - 2020.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 971 989,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 524 468,70 Kč
 
Celková částka: 4 661 944,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena