Lužice - udržovací práce na shromažďovací ploše

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Lužice
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_062/0005932
Zahájení projektu: 20. 7. 2018
Ukončení projektu: 4. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu jsou udržovací práce na shromažďovací ploše spočívající ve výměně nepropustné asfaltocementové plochy za plochy žulových odseků s pískovou spárou. Stávající nepropustné plochy jsou dvěma dešťovými vpustmi odkanalizovány na ČOV. Výměnou povrchu bude umožněno zasakování dešťové vody v místě jejího spadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 377 676,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 377 676,30 Kč
 
Celková částka: 755 353,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena