Lokální výstražný a varovný systém, digitální povodňový plán pro obec Babice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Babice
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005315
Zahájení projektu: 26. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Tento projekt obsahuje vybudování protipovodňového výstražného systému spolu se systémem varování obyvatel a digitálním povodňovým plánem obce. V rámci realizace projektu bude aktualizován povodňový plán ve všech jeho částech a následně bude tento zdigitalizován. Zároveň bude rozšířen lokální výstražný systém o srážkoměr a hladinoměr, dále bude vybudován varovný a vyrozumívací systém obce vč. rozhlasové ústředny a osazení venkovních přijímačů a reproduktorů (obousměrný digitální přenos).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 300 365,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 557 299,38 Kč
 
Celková částka: 1 857 665,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena