Kraslice - rozšíření kanalizace III. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kraslice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004807
Zahájení projektu: 29. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se skládá ze 2 projektových dokumentací, které řeší výstavbu nových kanalizačních stok ve dvou lokalitách města Kraslice. Všechny řešené kanalizační stoky budou napojeny do městské kanalizační soustavy ukončené v městské ČOV v Kraslicích. Jedná se o prodloužení kanalizace Horní Předměstí a dále o ul. Mánesova a ul. Luční (v rámci kanalizace Zelená Hora - Tisová Stoka C a C2).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 789 871,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 374 683,28 Kč
 
Celková částka: 12 219 407,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena