Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001226
Zahájení projektu: 2. 5. 2016
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný je zaměřen na zlepšení kvality filtrované vody, zabezpečení stability a spolehlivosti systému a zlepšení ochrany zdrojů pitné vody (zejména ochrany vsakovacích nádrží a horninového podloží). Současně dojde také ke zlepšení kvality dodávané pitné vody, zejména v množství železa (Fe) a mechanických nečistot (zákalu), které jsou v současné době vyšší (kolísající) než vyhláškou stanovené limity (vyhláška č. 252/2004 a směrnice 98/83/ES).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 80 171 131,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 147 846,67 Kč
 
Celková částka: 125 758 637,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena