MŠ Pardubice - Rosice nad Labem, P. Holého 160

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Pardubice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00631
Zahájení projektu: 4. 7. 2008
Ukončení projektu: 30. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řešil realiaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ Pardubice - Rosice nad Labem, P. Holého 160. Jednalo se o tyto stavební úpravy:

1)Výměna stávajících dřevěných oken zdvojených za plastová s izolačním dvojsklem o stejných rozměrech, stejném členění a stejné barvě s výslednou hodnotou součinitele prostupu tepla UN= 1,2 W/(m2K).

2)Výměna stávajících vchodových dveří dřevěných za dveře plastové o stejných rozměrech, stejném členění a stejné barvě s výslednou hodnotou součinitele prostupu tepla UN = 1,7 W/(m2K).

3)Oprava omítek obvodového pláště budovy a jejich zateplení polystyrenem tl. 120 mm včetně akrylátové fasády jako povrchové úpravy s výslednou hodnoto zateplení minimálně na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN = 0,25 W/(m2K). Barevnost venkovních omítek byla zachována

4)Zateplení stropní konstrukce v půdním prostoru tepelnou izolací ORSIL v tl. 200 mm a pojistnou izolací Tyvek s výslednou hodnotou zateplení minimálně na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN = 0,16W/(m2K).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 049 435,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 361 665,00 Kč
 
Celková částka: 2 411 101,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena