Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Ruda nad Moravou
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001167
Zahájení projektu: 2. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 3. 3. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o vybudování splaškové kanalizace, kterou budou odváděny splaškové odpadní vody z větší části hustěji zastavěného území obce Ruda, včetně místních částí Hostice, Bartoňov, Radomilov a Hrabenov k likvidaci na ČOV, která je součástí opatření. ČOV je navržena na počet 3000 EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 104 658 258,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 469 104,38 Kč
 
Celková částka: 164 169 817,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena