Kanalizace Lukavice - napojení na ČOV Žamberk II

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001209
Zahájení projektu: 17. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Podchycení odpadních vod z obce Lukavice a jejich převedení na ČOV Žamberk II. V obci Lukavice je stávající nesoustavný sytém jednotné kanalizace (původně dešťová kanalizace), do které jsou napojeny přepady ze septiků. Stoky stávající kanalizace budou podchyceny novými stokami a sekčními ČS. Veškeré podchycené odpadní vody budou dopraveny do hlavní ČS a z ní převedeny do stávající kanalizace města Žamberk a dále na ČOV Žamberk II.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 538 593,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 565 634,20 Kč
 
Celková částka: 49 472 304,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena