Kanalizace Klatovy - Točník

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Klatovy
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004798
Zahájení projektu: 26. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt "Kanalizace Klatovy - Točník", o jehož spolufinancování je žádáno v rámci OPŽP 2014-2020, řeší problém absence splaškové kanalizace v Točníku, který je místní částí Města Klatovy. Oddílná splašková kanalizace vybudovaná v rámci projektu "Kanalizace Klatovy - Točník" umožní odvádění odpadních vod z Točníku a jejich dopravu do kanalizační sítě města Klatovy s následným čištěním těchto odpadních vod na centrální ČOV Klatovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 419 970,83 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 897 641,92 Kč
 
Celková částka: 25 756 817,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena