Kanalizace a ČOV v obci Doubek

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Doubek
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001257
Zahájení projektu: 19. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cíle projektu jsou zajištění odvádění a čištění odpadních vod v aglomeraci a odstranění rizika znečišťování podzemních vod. V rámci projektu je řešena nová stoková síť splaškové tlakové kanalizace za současného vybudování nové ČOV. Aktivity: výstavba tlakové kanalizace, vybudování nové ČOV, tlakových přípojek a opravy dotčených komunikací. Předpoklady realizace akce jsou splněny ukončeným stavebním řízením a připraveností obce. Rizika "vis maior". Vazby na ÚP obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 905 461,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 042 140,30 Kč
 
Celková částka: 35 930 136,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena