Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Stříbrné Hory
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001312
Zahájení projektu: 10. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV o kapacitě 310 EO v obci Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 079 559,18 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 425 804,57 Kč
 
Celková částka: 39 340 485,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena