Kanalizace a ČOV Smidary

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC SMIDARY
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001277
Zahájení projektu: 21. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Gravitační splašková kanalizace v obci Smidary, která odvede odpadní vody na nově budovanou ČOV Smidary. Gravitační kanalizace bude doplněna 3 výtlaky odpadních vod. Součástí projektu jsou veřejné části přípojek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 43 553 642,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 685 936,87 Kč
 
Celková částka: 68 319 439,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena