Kanalizace a ČOV Onomyšl

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004748
Zahájení projektu: 4. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba gravitační stoky v obci Onomyšl s intenzifikací ČOV a výstavba tlakové kanalizace a domovních čerpacích stanic v místních částech obce Onomyšl - Rozkoš, Miletín a Křečovice. Intenzifikace bude probíhat na st. parc. 116 v k.ú. Onomyšl.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 254 546,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 868 449,46 Kč
 
Celková částka: 25 497 328,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena