Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: VODOVODY A KANALIZACE
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001323
Zahájení projektu: 19. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV o kapacitě 610 EO v obci Naloučany a nové splaškové kanalizace v obci Ocmanice, okres Třebíč.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 35 400 473,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 247 142,46 Kč
 
Celková částka: 55 530 155,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena