Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001272
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 30. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Účelem projektu je zvýšení kapacity jímacího území.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 76 646 895,93 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 525 922,82 Kč
 
Celková částka: 120 230 425,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena