Intenzifikace ČOV Velké Bílovice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Velké Bílovice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001174
Zahájení projektu: 1. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 10. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Intenzifikace ČOV - membránová technologie

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 138 995,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 965 705,04 Kč
 
Celková částka: 70 806 267,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena