Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v Bechyni

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Bechyně
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004757
Zahájení projektu: 7. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Intenzifikace ČOV Bechyně a doplnění kanalizace v lokalitě Za Stadionem

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 854 788,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 797 903,84 Kč
 
Celková částka: 51 536 923,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena