Dolní Kounice - kanalizace v ulici Trboušanské

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Dolní Kounice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004775
Zahájení projektu: 18. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Informace o projektu

V rámci projektu bude vybudována splašková kanalizace odvádějící splaškové vody z ulice Trboušanské a z části ulice Zámecké. Vybudovaná kanalizace se napojí na stávající kanalizační systém v městě Dolní Kounice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 146 946,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 967 108,18 Kč
 
Celková částka: 17 485 406,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena