Dokončení vodovodu Nový Knín - III. stavba B

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Nový Knín
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001336
Zahájení projektu: 29. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší dostavbu vodovodních řadů v částech města Nový Knín, kde doposud veřejný vodovod není.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 660 634,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 528 347,24 Kč
 
Celková částka: 13 585 309,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena