Digitální povodňový plán a varovný systém obce Budkov

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Budkov
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002194
Zahájení projektu: 1. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Informace o projektu

Projekt řeší zlepšení ochrany zdraví občanů a předcházení škodám na majetku díky včasnému varování občanů obce Budkov před povodňovým nebezpečím pomocí zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření a modernizace stávajícího lokálního výstražného systému a varovného informačního systému.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 011 512,81 Kč
Veřejné zdroje ČR: 433 505,49 Kč
 
Celková částka: 1 445 018,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena