Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém před povodněmi pro obec Třeština

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Třeština
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002293
Zahájení projektu: 19. 7. 2017
Ukončení projektu: 21. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k rozšíření a modernizaci stávajícího bezdrátového zařízení varovného a informačního systému před povodněmi v obci Třeština. Zároveň dojde k vypracování digitálního povodňového plánu. Součástí projektu je i vybudování lokálních varovných systémů. Cílem projektu je ochránit zdraví občanů a předejít škodám na majetku díky včasnému varování občanů před povodňovým nebezpečím.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 772 876,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 331 232,70 Kč
 
Celková částka: 1 104 109,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena