Digitalizace povodnových plánu mesta a ORP Trhové Sviny

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mesto Trhové Sviny
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004565
Zahájení projektu: 21. 8. 2017
Ukončení projektu: 22. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 386 359,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 68 181,00 Kč
 
Celková částka: 454 540,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena